Make your own free website on Tripod.com

Englehealing i lys og kjærlighet

Startside | Englekanaliseringer | Engler i media og TV | Englehealing med budskap fra englene | Englehealing kurs | Metatron engleterapi skole | Engleterapeuter utdannet ved METS

angel242.jpg

          Velkommen til min englehealing side
 
 

Jeg er takknemlig for at du har kommet til min side med englenes hjelp ! Jeg takker også for at englene ønsker å bruke meg som en formidler av healing, kjærlighet og kunnskap som jeg ønsker å dele med deg !

gliterrose.gif

cathrine.boken.jpg

 
Cathrine Gyldenrose er født 15. mars 1961 i Oslo, har tre barn og er gift med sin tvillingsjel Rafael Gyldenrose.
 
I over 14 år har hun studert teosofisk lære, åndelig psykologi (psykosyntese, dybdepsykologi), kristen mystikk (gnostisisme), esoterisk astrologi, og er utdannet i kroppsterapiene soneterapi, øreakupunktur og irisdiagnose.
 
Englenes lærer Metatron åpenbarte seg for henne høsten 2006 og hun fikk da besøke englenes by. Hun fikk beskjed av Metatron om å starte med englekurs, englehealing og en engleterapi skole, i hans navn. Denne skolen kalles Metatron engleterapi skole.           
 
De første englestudenter er ferdig utdannet i januar 2011. Utdannelsen går over to år i erkeenglenes kjærlighet og visdom. Rafael og Cathrine tar fortløpende opp nye englestudenter for fjerde kull med engle-studenter som starter 26. 27. januar 2013. 
 
Gjennom møtet med Metatron, fikk hun aktivert engleenergi, som hun igjen aktiverer i de som mottar englehealing og går på kurs og utdannelse gjennom Gyldenrose esoteriske senter.
 
Cathrine arbeider med å vekke opp, og løfte frem sjelens potensialer og nærværelsens lys i hjertet på de hun veileder og healer. Hun er
en åndelig kanal som tar ned informasjon gjennom Kristusbevisstheten (buddhiske plan) for å hjelpe mennesker inn i sjelsbevisstheten, der man løftes opp i sjelens klare lys og omsluttende kjærlighet. 
 
Hun er svært engasjert i meditativ engletjeneste med påkalling av bl. annet erkeenglene for transformasjon av menneskeheten og jorden.
 
Hun har forfattet fem bøker den første; Forening med tvilligsjelen, Nye tidsalderes healing, Sjelens alkymi,  Farges sjelsmagi og Lady Nada løfter frem Magdalenas visdom. Bøkene kan kjøpes gjennom Cathrine på tlf. 90583871 eller Kathrine.gyldenrose@gmail.com

angels2.jpg