Englehealing i lys og kjærlighet

Englehealing kurs

Startside | Englekanaliseringer | Engler i media og TV | Englehealing med budskap fra englene | Englehealing kurs | Metatron engleterapi skole | Engleterapeuter utdannet ved METS

hy5rf.gif

Englekurs i Guddommelig samarbeide med englenes verden.
 
Hvis "du" føler deg kallet til å "manifestere" et englekurs hjemme hos seg selv, eller på et åndelig senter, vil erkeenglene sette i gang en strøm  med fokus på kjærlighet, visdom og kraft på det stedet "du" bor ! Du trenger da kun samling av 10 sjeler, så kommer  jeg - Cathrine, for å holde et ettdagers kurs med erkeenglene. Og gaven fra englene er at "du" som kontaktperson får gratis kurs, samt at englene skapet et fokus på nærværelsens lys fra Solengelen Metatron der "du bor" ! Mobil: 90583871 E-mail: kathrine.gyldenrose@gmail.com
 
 
Dette kurset vil åpne for guddommelig samarbeide med englene. Cathrine vil lede deg gjennom forståelse og guiding med englene.
 
Englene er Guds budbringere på jorden. De kommer til oss fra lysverdener for å lære oss og ikke glemme at vi er elsket og verdifulle i oss selv. Englene står til tjeneste for oss. De ber oss om å benytte den hjelpen de kan gi oss. De ønsker å gjøre hverdagen vår lettere, gladere og mer kjærlighetsfull.
 
Englene er spesialiserte på forskjellige områder, kvaliteter og vibrasjoner som; healing av mennesker, dyr, naturen, jorden, praktiske gjøremål, beskyttelse, letthet, glede, trygghet, kjærlighet, styrke, kunnskap, visdom, livskraft osv.
 
Kurset vil konkret inneholde øvelser for å komme i kontakt med englenes forskjellige healingenergier å lære og bruke disse i livet vårt til å forvandle våre tankemønstre gjennom englenes healende lys. Hun vil aktivere din engleenergi gjennom Metatron.
 
Cathrine vil også formidle budskap fra de syv erkeengler og deres oppgaver på de syv stråler. Det vil bli oppløftende healingøvelser og englene vil være sterkt tilstedeværende gjennom den kraft som bygges opp på kurset. Du vil også lære bevegelser, som trekker ned engleenergi som kalles engleveving.
 
Englekurset vil fokusere på letthet, glede og gi oss de gaver som måtte komme fra englenes nærvær.
 
Kurset blir holdt av forfatter og esoterisk englelærer i healing og åndelig kunnskap, Cathrine Gyldenrose, som i mer enn ti år har arbeidet som åndelig veileder og sjelsterapeut. Hun er en åndelig kanal som tar ned informasjon fra Kristusplanet for å hjelpe mennesker inn i sjelsbevissthet, der de løftes opp i sjelens kjærlighet og klare lys.
 
Englekurs i Bergen den 26. november 2011
 
Englene er Guds budbringere på jorden. De kommer til oss fra lysverdener for å lære oss og ikke glemme at vi er elsket og verdifulle i oss selv. Englene står til tjeneste for oss og ber oss om å benytte den hjelpen de kan gi oss. De ønsker å gjøre hverdagen vår lettere, lysere, gladere og mer kjærlighetsfull.

 

Englene er spesialiserte på forskjellige områder kvaliteter og vibrasjoner som; healing av mennesker, dyr og naturen, jorden, praktiske gjøremål, beskyttelse, letthet, glede, trygghet, kjærlighet, styrke, kunnskap, livskraft, osv.

 

Cathrine vil også formidle budskaper fra de syv erkeenglene og deres oppgaver på de syv strålene. Det vil bli sterke og oppløftende healingøvelser med forvandling av dine tanker og følelser. Hun vil også formidle om sine opplevelser gjennom en åpenbaring gitt til henne fra Metatron, englenes konge i englenes by.

 

Englene vil være sterkt tilstedeværende gjennom den kraft som bygges opp på kurset. Du vil også lære bevegelser og det å trekke ned engleenergi og dette som kalles engleveving. Englehealing kurset vil fokusere på letthet, glede og gi oss de gaver som måtte komme fra englenes nærvær !

 

Kurset blir holdt av forfatter, grunnlegger og englelærer ved Metatron engleterapi skole, Cathrine Gyldenrose. Kurset holdes hjemme hos Arijana Aurvåg i Bergen, Pris Kr. 900,- inkludert englekompendie. Kurset starter kl. 11:00 og vil vare til ca kl. 19:00. Det er bindende påmelding innen oktober. Telefon til Arijana er: 47262137, Mail: a.aurvaag@gmail.com

 
 
Dagskurs med engler holdes lørdag den 3. september 2011 i Stavanger
 
Kurset holdes hjemme hos Helen på Ålgård, Pris Kr. 900,- inkludert englekompendie. Kurset starter kl. 10:30 og vil vare til ca kl. 18:30. Det er bindende påmelding innen den 30 juli. Telefon til Helen er: 99449596. Mail: htjeltah@hotmail.com

                                         
 Kjærlig hilsen Cathrine