Englehealing i lys og kjærlighet

Englekanaliseringer
Startside | Englekanaliseringer | Engler i media og TV | Englehealing med budskap fra englene | Englehealing kurs | Metatron engleterapi skole | Engleterapeuter utdannet ved METS

englenesammen.jpg

Kanalisert 1. juli 2011

 

Når smerten blir for stor på jorden stiger sangens engel frem og synger til hjertene på jorden. Synger inn i smerten med sin kjærlighet. For å gjenbringe den harmoni som er tapt i mellom hjertene. Hun synger da inne i hjertene. Lyden fra sangens engel er den lyden Gud skapte sin kjærlighet ut fra. Gjennom englesangen kan kjærligheten vende tilbake, men den kan ikke sammenlignes med vanlig sang. Det er en skapelsens sang.

 

Kjære brødre og søstere !

 

Tusen takk for den fantastiske opplevelsen det var å få gå "roseveien i går sammen med mange tusen mennesker i Oslo sentrum. Det var en ubeskrivelig stemning der vi alle følte oss som ett. Det store sløret av sorg og smerte over Oslo ble løftet vekk i denne prosessen. Det var sterk tilstedeværelse av rosenengler og rosemestre på det indre plan. Med rosen i hånden skal vi seire, har rosemestrene tidligere formidlet til oss. Og dette var virkelig en seier for demokratiet, solidariteten og enheten mellom alle nasjonaliteter og folkeslag.
- Tusen takk ! Oslo 25. juli 2011

 

Nordens erkeengel !   

 

Jeg deler med mine venner, vibrasjonen og bevisstheten om Nordens erkeengel som har kommet til meg i forbindelse med lystjeneste. - jeg er nordens erkeengel som tar frem nordens felles stjerne - et lys for verden !

- Jeg har en vibrasjon av hengivenhet, rette idealer, indre liv som stråler gjennom mitt indre vesen og kan forvandle avstanden mellom din personlighet og sjel.

- Jeg holder fredens ånd i mitt hjerte som tenner sjelen i ditt hjerte. Kappen favner hele verden og holder den indre bevissthet med sin indre lysende kledning rundt norden. Lyset ligger over norden som et nytt Jerusalem på det indre plan.

- La min kappe løfte deg inn i fredens tempel  og bli ett med planen for menneskeheten og verden ! kanalisert høsten 2010 fra CG

 

 

Erkeengelen Mikael !

Vi har møter på sola, også marsjerer vi ned til jorden og ser hvem som er klar for å ta en prosess og forløse seg, da kommer vi og arbeider sammen med dere.

 

Vi går inn i Shamballakraften da fullmånen i Væren arbeider ut fra Guds vilje og alle mestere og engler som arbeider med åndsilden og solengelen inspirere da til forvandling og transformasjon gjennom den store plan.

 

Lady Nada

Vi har hatt nok av den tiden hvor Kristus led på korset og symbolet for døden, lidelsen og smerten var i dominans. Denne lidelsen er kollektiv og når vi går inn i den som kalles den blødende kjærlighet går vi inn og deler lidelse med menneskeheten og verden. Da. tar vi denne lidelsen ikke lenger personlig innover oss.

 

Denne fullmånen ligger tett på skjærtorsdag og sender inn en åndelig impuls. Som hjelper med å slippe opp smerten som fengsler sjelen i lidelse og begrensning. Den levende innstrømning fra Shamballa sentret hvor Guds vilje er kjent, strømmer gjennom solens ånd ”kosmisk Kristusimpuls” ned og påvirker personligheten ”den pinte og lidende del av oss”, menneskeheten og verdenssjelen. Skaper den hellige ånd den feminine Kristus-impulsen som strømmer gjennom sjelen og personligheten  - en levende innstrømning av Guddommelig kraft. 

 

Oppgivelsen på korset på fredag og de tre dager for transformasjon, i de tre dimensjonsporter, astral og mental, atmisk - gjennom smerte, oppgivelse, oppstandelse og evig liv  - den tredje dag ! Oppstandelsen er seier over døden og den levende Kristuskraften strømmer ned og forenes gjennom Hellig ånd.  La deg selv være en del av denne prosess denne påsken og mediter fra onsdag den 31. mars, skjærtorsdag, langfredag og påskeaften, første og annen påskedag.

 

Oppstanden påske i fred og glede fra Rafael og Cathrine

 

Kanalisering fra englene som er jordens og menneskehetens budbringere !

 

Vi engler for menneskehetens og jordens karma og evolusjon; ser at flere folkesjeler som er brødre i sjel og ånd nå i denne tid og fremover vil gjennomgå en transformasjon og forvandling der tankene og følelsene først forvrenges i illusjon og separatisme, som fører til sammenstøt, vold, hat og separatisme, så tomhet, og tretthet når mørket ikke lenger har mer å gi !

 

Da sender vi inn lysets hær og Guds krigere for å lyse opp gjennom sannhetens flamme og forståelsens lys der illusjoner og separatistiske holdninger og slør revner og slipper lyset gjennom.

 

Disse sammenstøt foregår fra menneske til menneske i diskusjoner og uenigheter på et plan, for så i folkesjeler, land og verdensdeler til slutt vende seg om og skape fredelige dialoger og forhandling der begge parter har noe de må legge fra seg av mørke og noe å vinne i lyset.

 

Det er vårt håp at en metthetsfølelse skal komme raskt frem i den Palestinske og Israelske folkesjelen i midt Østen, og at de ikke lenger kan rømme fra sitt ansvar og skylde på den andre ved å avvise mørket i seg selv. Være redd sitt eget mørke og ikke vedkjenner seg sine egne skygger, eller ta ansvar for dem, skaper og speiler alltid motparten i konflikten.

 

Det hjelper ikke å ta parti ved å identifisere seg med enten den ene part eller den andre part, det skaper bare ubalanse og ny separasjon. Begge parter i en konflikt har like mye ansvar for at de har kommet i den ulykkelige situasjon en krig fører med seg. Ingen er uskylding !

 

 Vi påvirker verdenstjenere av rent hjerte og klart sinn for å tjene på sin måte til å være med på å skape en bro av håp, tro og fred mellom

separatistiske og motstridene krefter, politiske partier, forskjellige religiøse retninger og vitenskap i verden.

 

Vi vet at krig og vold og terror gjennom mørkets krefter til slutt fører til en metthetsfølelse, der brødrene etter konflikten, blir tom og trett av all projisering og ikke har mer mørke å gi fra deg !

 

Så med ett stiger Guds hærskare av engler og mestere ned og tenner en gnist, som blir til en vei av dialoger og forsoning mellom dem – brødre og søstere av en Gud, en menneskehet, en verden Og en jord  - sammen i fred !

 

 

Erkeengelen Gabriel og Mikael     

 

kanalisert gjennom Cathrine

 

 

 

Erkeenglene Chamuel og Charity

Vi er erkeenglene for kjærlighet til jorden og menneskeheten, vi kommer med bud om kjærlighet og hengivenhet !

 

Vår roseflamme kan løfte deg inn og ikle deg den Guddommelige solen i hjerte, når du leser disse ord. Vi vil hjelpe deg å forstå at ekte kjærlighet alltid er fri for bånd.

 

Bånd som skapes av forventinger og aksept fra andre mennesker og det å leve opp til andre. Vi forbereder deg og holder vårt lys fremfor deg slik at du gjennom hengivenhet og tillit skal velge å gå kjærlighetens vei og vende tilbake til din Guddommelige opprinnelse i deg selv.

 

Husk den Guddommelige kjærlighet er den kjærlighet som aldri kan såre deg, nettopp fordi denne kjærligheten er fri fra all illusjon, begrensinger og trossystemer. For det er viktig å gjenopprette troen og tilliten til den Guddommelige kjærlighet, og at den kjærlighet er en del av deg selv som du ikler deg i forhold til din personlighet. Jeg slipper all frykt og velger kjærlighetens vei nå !

 

Jeg Charity vil hjelpe deg slik jeg har hjulpet andre tidligere til å lære deg å sende ut en rosa flamme av kjærlighet som omslutter det mennesket du trenger å gi kjærlighet til. Se for deg at du har en rosa rose med en gyllen sol i midten i ditt hjerte.

 

Send så et gyllenrosa lys ut fra ditt hjerte og dine hender, og ha fokus på den du skal hjelpe sitt hjerte. La det strømme fra ditt hjerte til vedkommendes hjerte i noen minutter. Se så at flammen omslutter han/henne fullstedig og at vedkommende står i rosa lys. Rundt seg har han/hun et gyllent Guddommelig lys som en lysende sol av beskyttelse.

 

Har du problemer i ditt følelsesliv påkall oss - kjærlighetens og hengivenhetens engler og vi vil komme, svøpe deg inn i vår roseflamme og legge en rosa kappe av trygghet og kjærlighet rundt deg.                                      

 

 

Healingøvelse på kjærlighetsenglene Chamuel og Charity

Erkeengelen Chamuel og Charity stig ned og omslutt meg nå, med deres hengivenhet og trøstende kjærlighet ! Jeg er erkeengelen Chamuel, trøstens engel sendt fra Kristus, for å åpne ditt indre Guddommelige kjærlighets hjerte ! Som er som en kilde av livets og ildens vann. Jeg healer deg når du arbeider med denne øvelsen og leser disse ord  !

 

Føl hvordan jeg Chamuel lar min indre blødende kjærlighet fra Guds hjerte varme og rense ditt hjerte for alle sår og smerter nå !

 Føl denne dype kjærlighetsstrøm vibrere i ditt hjerte nå ! Si i ditt indre; Chamuel la kjærlighet og kraft fylle mitt hjerte nå !

 

Føl rosehjertet som nå lar sin varme rosa energi omslutte og rense hele ditt astrallegeme for negative følelser ! Sitt i det rosa lyset nå ! Charity lar rosevannet vaske og bløtgjøre dine tørkede hjerteblader nå i denne stund !

 

Føl den rosa feminine kjærlighetsstrøm som åpner hjertet ditt for å tørre å åpne for sårbarhet og sensitivitet for andres følelser. For det er gjennom å være sår og bar du kan åpne for å elske deg selv og andre mennesker ubetinget ! Gjennom sårbarhet slipper du alt forsvar og kan trekke til deg kjærlighet og gi kjærlighet rent og ubetinget !

 

Jeg Gir deg kjærlighet og omsorg og rører ved dypet av din hjertestreng nå . Jeg er den mor som representerer 3. stråle denne stråle som har formet din kropp som en personlighet på jorden !

 

Jeg sier deg, elsk din personlighet og kropp for den er ditt hellige tempel ! La ditt tempel bli rent og kjærlighetsfullt slik at Kristusenergien kan fødes fra ditt hjerte og renne ned i de tre nedre chakra og Guddommeliggjøre din personlighet ! Se jeg Charity vasker dine tårer og din smerte nå og stryker deg over ditt kinn, du vakre lysende sjel.

 

Vi er de engler som ser deg slik du er. Og vi brer vingene om deg og verner deg når du føler deg alene og uten kjærlighet i livet ditt. Da gråter vi med deg for våre tårer renser din smerte og lidelse bort med livets vann og ild !

 

Jeg Charity, kjærlighetens engel sendt fra min fader Kristus, gjennom meg kan du føle en dyp glede og takknemlighet som sildrer gjennom deg. Jeg renser dine celler i følsomhet.

 

Føl at jeg legger min kjærlighetskappe rundt deg nå og løfter deg opp i det vakreste kjærlighetslys som varmer og trøster deg, kjære ! Hengi deg nå til min kjærlighet slik at jeg kan slukke dine lengsler og forventninger etter kjærlighet fra andre mennesker rundt deg. Den frykt og skam over at du tror du ikke fortjener kjærlighet i livet ditt. Du slitne og arrete sjel som vandrer i kamp og mørke, se jeg bringer lys til deg nå slik at du kan se hvem du er !

 

Du vakre lysende engel eller lysmenneske, se deg selv nå og føl den Guddommelige kjærligheten, den som aldri kan såre deg.

 

Kjenn, jeg stryker deg over ditt kinn og slukker din tørst. Føl hvor nær jeg er deg nå. Jeg gir deg håp, tro og tillit for du kan fortsatt tro på kjærligheten. For kjærligheten er i ditt innerste vesen og som aldri kan slukke helt. For kjærligheten er deg; tørr å være kjærlighet nå, selv om du føler deg sårbar.

 

I din innerste kjerne er du et kjærlighetsvesen og en Guddommelig flamme skapt av ren Guddommelig kjærlighet. Til slutt legger jeg mine kjærlighetsvinger av trygghet varsomt rundt deg, kjære. Hvil i deg selv nå, sammen med oss.

 

Kanalisert fra Cathrine Gyldenrose 2008

 

 
Juleinspirasjon gjennom Cathrine for julen 2007
 
Kjære søstre og brødre av lyset !Vi engler er budbringere av kjærlighet og fred på jorden i disse førjulstider !
 
Frykt ikke for vi kommer med gode nyheter Kristusbarnet skal fødes ! De av dere som er klar for å åpne opp for dette indre kjærlighetsfulle barn vil føle en ekstra innstrømning av indre fred og kjærlighet i denne julen !
 
Jeg erkeengelen Gabriel vil hjelpe deg, hvis du ber meg om det, til å gi deg en ekstra følelse av nærværelse til ditt Kristusselv gjennom ditt indre barn når du leser disse ord !
 
Jeg lar nå juleenergien strømme ned over deg som en bølge av glitrende håp, kjærlighet og glede for at du kjære deg skal føle deg elsket og akseptert som den du er !
 
Denne energi som du nå tar i mot vil hjelpe deg til å føle en letthet og ny inspirasjon til å søke lyset i deg selv og se at det er overflod av lys i universet og at vi engler gjerne sender deg en ekstra "dusj" av juleglede i disse travle tider om du ber oss !
 
Jeg erkeengelen Gabriel lar mitt symbol liljen, renhetens energi strømme inn i ditt hjerte, sinn og kropp i denne stund !
 
La ditt lys i hjertet strekke sine stråler ut og omfavne menneskene som lider og be om at fredens ånd strømmer inn på de steder på jorden som ligger i mørke !
 
Kall på meg for jeg er lederen for julens engler, jeg sender deg nå en juleengel som kan spre glede og fred rundt deg, løfte og harmonisere din vibrasjon !
 
 
 
Kanalisering fra erkeengelen Metatron (undervisning til Cathrine fra Metatron, den 20/11-06)

Jeg er Metatron og jeg sammen med Shekina (Sandalfon) holder den elektriske energi mellom alfa og omega. Vi holder energibølgene slik at livet kan utfolde seg i mellom disse bølgene. Når et menneske har integrert sin sjel fullt ut vil lysbølgene skape en åpning mellom alle plan (alle de syv chakra) og forenes med kilden i Guds bevissthet. Og trenge gjennom alle de syv verdener til all illusjon har forsvunnet. Og nærværet vil være totalt. Lyset vil være konstant i den sjel. Det kjærlighetslys som uttrykker Guds vilje i formens verden, er dette uttrykk av den som har fullført sin vandring og renset ut de begrensingsringer som ligger i auraen og bevissteten til det mennesket.

Dette mennesket har blitt en lyskilde i seg selv da selve lyset inkarnerer i sjelen i mennesket som har fullbragt sin reise gjennom de syv verdener. Og den store lotus åpner seg i hodet som skaper enhet og kontakt med hele universets liv og en følelse av tilhørignet over alt i hele universet og på jorden. Dette liv som da formidles gjennom hjertet. Dette liv av enhet, fred og forståelse. Den frihet å kunne bevege seg fritt mellom planene er en gave fra meg Metatron. Kunne bevege seg overalt i universet og få lov å tre inn i de høyere verdener som jeg Metatron vokter.

Jeg er på mange måter ildens Kristus, åndens Kristus. Kristus på åndens plan. Kronechakra og Alfa som lar sitt hjerte ubrede liv gjennom universets skapelse slik at den planetariske Kristus kan livgive og forvandle jorden. Og den solare Kristus som er livgiveren og opprett holderen av planetens liv. Denne kosmiske Kristuskraft som bare de rene i hjerte og sjel kan helt fange.

 

Juleenergien (kanalisering fra Boken til Cathrine: Den nye tidsalders healing s. 197-198). kanalisert fra Rafael Gyldenrose

Jeg Kristus erklærer juleenergien for aktivert i herrens år 1999, la juleenglene stige ned ! Takk - kjære juleengler for at dere vil skape fred på jorden. Dere som har valgt å utføre den oppgaven, og tatt på dere å være tett på jorden og forløse lidelsen, slik at menneskene kan få en pause i alt sitt strev. Takk til alle frivillige engler som har stillt seg til tjeneste. Juleenglene må få hjelp til å forankre energien i kirker og områder rundt omkring på jorden. De trenger porter til å transformere sin energi. Da de ikke kan gå for tett på jorden.

Vi ber om frivillige inkarnerte til å stille seg åpen og trekke ned en gylden og sølvfarget tråd (stråle) mellom himmel og jord, slik at juleenglene kan forflytte seg mellom dimensjonene. Det er også andre energistråler av hvit krystall og andre egnede former for forbindelse. Dere skal sette opp en forbindelse der dere kommer.

Vi hilser dere fra gruppen for juleforbredelser på jorden. Vi kontakter naturvesener for å hjelpe oss å pynte jorden. Aktiver alle deva, aktiver alle twinflames og mennesker med harmonisering. Vi klargjør for den store dansen rundt jorden, hvor alle juleenglene deltar i den store festen. Nå danser englene julen inn !

Erkeengelen Gabriel - alt skal være klart til den 24. Alle Kristus-engler, hver klar til å aktivere fredsenergien, julens energi ! De strømmer nå til englene fra hele universet for å være med og feire og hjelpe menneskene.

Takk til alle hjelpere ! For å bringe denne energien ned. Jeg håper alle brødre og søstre som hjelper menneskeheten, kan være i harmoni denne julen. Legg bort alt forsvar og gå inn i kjærlighet, for egoet vil alltid ha det på sin måte. Men det høyere selv (sjelen) bryr seg ikke om alle disse juletingene. Hver ærlige mot hverandre og stå i kjærlighet !

Jeg elsker julen og er så lykkelig for å høre alle konsertene på jorden og i himmelen. All den harmoniske musikk om kjærlighet, glede og fred !

Peace be with You Christ !

 

 

Enter content here

Enter supporting content here