Englehealing i lys og kjærlighet

Metatron engleterapi skole

Startside | Englekanaliseringer | Engler i media og TV | Englehealing med budskap fra englene | Englehealing kurs | Metatron engleterapi skole | Engleterapeuter utdannet ved METS

angelglobe13.gif

Metatron engleterapi skole
 
Lærere tilknyttet skolen; Rafael og Cathrine Gyldenrose.
 
Gjennom åpenbaringer til Rafael og Catrine fra Metatron i 2006, vil Metatron gjennom dem, aktivere din engle-energi for hjelp til å åpne de syv segl.
 
En del av undervisningen vil bli å lære og aktivere englenes nøkler og segl gjennom konkrete og intuitive healing øvelser kanalisert fra erkeenglene. Cathrine og Rafael har studert esoterisk kunnskap om engler og englehierarkiet. De vil arbeide med erkeenglene på de syv stråler som har ansvar for hvert sitt chakra, farge, og egenskaper på den bevissthet som de er spesialisert på.
 
På hver del blir det esoterisk undervisning i to erkeengler gjennom den feminine og maskuline del, egenskaper, englegruppe, englesegl, og healingenergier, som de kan tilføre oss. Tilsammen blir det 8 par og 7  bevisstheter de arbeider med. Fra rotchakra til kronechakra og gjennom alfa og omega.  
 
Det vil bli kanaliserte praktiske healing øvelser på erkeenglenes kvaliteter.
 
Disse øvelser og forståelser vil øke din sensitivitet og intuisjon som gir klarhet og fokus, og åpner opp for kanaliseringsevner og sensitivtet for englenes energier.
 
Englehealingskolen vil ha undervisning åtte helger over to år, i alt 128 timer. All informasjon vil bli gitt skriflig.
 
Det blir fokus på hjemme studier fra foregående kurs (mellom delene), i form av hjemmeoppgaver på en bevissthet, chakra, og meditasjon på erkeenglene.
 
Etter to år blir det eksamen skriftelig og praktisk, som leder til et diplom med tittelen engleterapeut og engleveileder med velsignelse fra englenes konge Metatron. 
 
Underveis i utdannelsen, vil engle-studentene "frivillig" bli tatt opp i Ametyst-ordenen (engler i tjeneste for menneskeheten), samt åpne de syv segl. 
 
Vi har lagt oss på en rimelig profil da Metatron ønsker at alle som har et ønske i sitt hjerte om å bli med på skolen, skal få anledning til det. Du trenger ingen forkunnskaper, annet enn et hjerte og sinn som er åpent, med ønsker om lære englene å kjenne fra din indre bevissthet.
 
Kjære Englemenneske ! I englenes letthet, kjærlighet og glede, hilser jeg deg og brer mine vinger rundt deg i ydmykhet og takknemlighet for din interesse og ditt ønske om å være en del av denne englehealingskolen i nærværelsens englelys ! Takk kjære englevenn !
 
                             I nærvær av Metatron
 
 
 
Det fjerde kullet med engleterapi-studenter starter
lørdag 18. og 19. februar 2012.
 

Første modul lørdag den 24.og 25.januar 2015 

Gjennom de to årene vil undervisning bli lagt opp på denne måten;

 

På del 1, underviser vi med erkeenglene Uriel og hans feminine aspekt Aurora. Vi arbeider da med jord elementet, jording, sykdom og illusjoner i følelser og kropp. Det røde engleseglet og åpner nøkkelen til Uriel sine kvaliteter. Jordens erkeengel Uriel, på  6. stråle, har kvalitetene, idealisme og hengivenhet. Den virker inn eksoterisk som betyr i personligheten, gjennom rotchakra og gir rubinstrålen. Esoterisk som betyr i kontakt med sjelen virker strålen gjennom den gule farge, solar plexus og de andre chakra.

 

På del 2, underviser vi med erkeengelen Gabriel og hans feminine aspekt, Hope. Her arbeider vi med vannelementet, vannets magiske kvaliteter, bevissthet, og eter- og astrallegemet. Det oransje engleseglet og nøkkelen som åpner opp for  Gabriel sine kvaliteter. Vannets erkeengel Gabriel på 4. stråle, har kvaliteter på renselse av følelser og kropp. Den virker inn eksoterisk i personligheten gjennom harachakra og den oransje strålen. Esoterisk i kontakt med sjelen, virker strålen gjennom den hvite farge, i rot og de andre chakra. 

 

På del 3, underviser vi med erkeengelen Jophiel og hans feminine aspekt Christine. Her arbeider vi med undervisning på ild elementet, lavere mentalplan og Kabbhala, livets tre. Det gule engleseglet og nøkkelen til Jophiels kvaliteter. Visdommens erkeengel Jophiel, på 2. stråle, har kvaliteter på opplysning, illuminasjon og visdom. Den virker inn eksoterisk i personligheten gjennom solar plexus og den gule strålen, og esoterisk i kontakt med sjelen, virker strålen gjennom alkymi av Kristusbevisstheten, som gull, gjennom Kronechakra og de andre chakra.

 

På del 4, underviser vi med erkeengelen Chamuel og hans feminine aspekt Charity. Her arbeider vi med luftelementet og de 12- hjerteblader, skytsengelen, karma og dharma. Det rosa engleseglet og nøkkelen til Chamuels kvaliteter. Kjærlighetens erkeengler er på 3. stråle, som har kvaliteter på tilgivelse, kjærlighet og indre aksept. Den virker inn eksoterisk gjennom personligheten i halschakrta med en lys blå stråle, og esoterisk gjennom sjelen, med den rosa strålen i hjerte og resten av kroppen. Vi starter på denne delen med en samtaleterapi, og englehealing gjennom, en konkret teknikk, med hjertehealing og kontakt med skytsengelen.

 

På del 5, underviser vi med erkeengelen Mikael og hans feminine aspekt Faith. Her arbeider vi med ildens kvaliteter fra ånd, de forskjellige englenes verden, Guds vilje og å lære å stå i kraften sin. Blått englesegl og nøkler som åpner opp for Mikaels kvaliteter. Åndens og viljens erkeengler på 1. stråle, som har kvaliteter på høyere Guddommelig vilje, sannhet og kraft. Den virker inn eksoterisk i personligheten gjennom kronechakra og den blåhvite ilden og esoterisk gjennom sjelen og den blå strålen i hals og resten av kroppen. Her fortsetter vi med samtaleterapi og konkret englehealing med pust, sannhetens flamme, Guds viljekraft og forvandling av illusjoner og slør.

 

På del 6, underviser vi med erkeengelen Rafael og hans feminine aspekt moder Maria. Her arbeider vi med høyere mentallegeme, tre plan av clairvoyance, sjelskommunikasjon, harmonisering av indre feminine og maskuline kvaliteter. Grønt englesegl og nøkler som åpner opp for Rafaels kvaliteter. Healing englene på 5. stråle, virker inn eksoterisk gjennom personligheten i hjertechakra og den grønne strålen, og esoterisk gjennom sjelen på det tredje øye, indigo strålen og resten av kroppen. Her fortsetter vi med samtaleterapi og konkret englehealing med solengelen, karma forløsningens engler, praktisk sjels clairvoyance på de tre triader gjennom indre mann, indre kvinne og indre barn.

 

På del 7, har undervisning og øvelser med erkeengelen Zadikel og hans feminine aaspekt Hellige Ametyst. Her arbeider vi med alkymi, forvandling av trossystemer, akasha opptegnelser, og kanalisering. Fiolett englesegl og nøkler som åpner opp for Zadikels kvaliteter. Forvandlingens erkeengler på 7. stråle, virker eksotertisk gjennom personligheten i kronechakra, og den fiolette strålen, og esoterisk gjennom sjelen på den oransje strålen og resten av kroppen. Her fortsetter vi med samtaleterapi og har englehealing med alkymistiske påkallelser på alle de syv stråler, syv farger og lydhealing.

 

På den siste del 8, har vi undervisning og øvelser fra englenes konge Metatron og hans feminine aspekt Sandalphon. Her arbeider vi med Syntese av de tre triader, ånd, sjel og personlighet, Hellig ånd, åndens bevissthet og solengelen.  Metatron og Sandalphon arbeider over de 7 stråler og virker inn med å harmonisere alle chakraene, der de åpner oss for den Guddommelige fader og moder Gud kraften i ånd og materie/kropp. Gjennom åttetalls øvelsen, evighetssymbolet. Den siste delen av englehealingen arbeider med samtaleterapi og englehealing med syntese og harmonisering av de tre bevisstheter, ånd, sjel og personlighet, alfa og omega.

 

Gjennom de to årene vil det blir undervisning i disse tema;

* Metatron englenes konge

* Møte med Metatron i englenes by

* Solenglene og skytsengelen

* Presentasjon av erkeenglene på de syv stråler

* Kontakt med englegruppen til erkeenglene på strålene

* Englehealing teknikker kanalisert fra erkeenglene

* Symboler, nøkler, og englesegl som åpnes med øvelser

* Engleterapi med engleseglene

* Tankeformer, følelser og manifesterig på de syv chakra

* Morgen og aftenbønn til skytsenglen

* Lydhealing og toning på de syv erkeengler

* Englehealing med åpning av englenes bok

* Sensitivitetsøvelser

* De fire elementer

* Karma og dharma

* Kabbhala og livets tre

* Englehealing på de ti sfærene i Kabbhala

* Terskelens vokter summen av ditt indre mørke

* Hjertehealing med erkeenglene

* De 12- hjertebladene og deres kvaliteter

* Feminin og maskulin harmonisering i ånd, sjel og personlighet

* Lydhealing med erkeengelen Mikael

* Overtone og undertone i lydhealing på chakraene

* Engleclairvoyance

* Engleterapi

* Hellig ånd og Alkymi

* Kanalisering gjennom inspirasjon fra sjelen

* Kanalisering med erkeenglene på de syv stråler

 

  
Påmelding for neste engleskole gjøres fortløpende.
Mobil nr: 90583871 - 90113102
 
Vennligst send meg en e-mail, eller ring,
så vil jeg sende deg et påmeldingsskjema, priser og mer informasjon om skolen.
 
Den første engleterapigruppen englestudenter er nå eksaminert (fra jan. 2009 til jan 2011).